Tijdens het eerste seminar van de opleiding Integrated Orthodontics zal de tandarts direct enthousiast worden over de rol die orthodontie in zijn dagelijkse tandheelkundige beroepsuitoefening zal gaan spelen. Hij/zij zal er zich van bewust worden dat de moderne orthodontie veel meer inhoudt dan louter het recht zetten van tanden en kiezen. Juist als tandarts wordt je blikveld nog ruimer en zal je beter leren indiceren en beter leren kijken, door een orthodontische bril, naar de problemen waar je elke dag mee geconfronteerd wordt.

Dat is waar oud cursisten het allemaal over eens zijn; de opleiding biedt zoveel meer als alleen orthodontie. Als tandarts word je completer en leer je de orthodontie integraal toe te passen in de tandheelkunde maar vooral omgekeerd de tandheelkunde integraal toe te passen in de orthodontie. De voordelen die dat voor jou en voor je patiënten op gaat leveren zijn talrijk. Vanaf dag één leer je anders kijken naar je patienten.

Wat is het evidence based behandeldoel, is de belangrijkste vraag die beantwoord zal worden. Om een betere tandarts te worden is het wezenlijk kennis te hebben over de faciale harmonie van gezichten, lachlijnen, cosmetiek, en functie. Zoals de evidence based guideline omschrijft moet tijdens de gebits- en gelaatsontwikkeling gestreefd worden naar een occlusie, die esthetisch voldoet voor de patiënt en waarmee goed kan worden gefunctioneerd. De centrale rol van de orthodontie binnen het dagelijks functioneren van juist de algemeen practicus zal worden benadrukt waarbij geïntegreerd toepassen van de verschillende onderdelen van de tandheelkunde essentieel is.
Deze integratie maakt het mogelijk juist complexe casussen te behandelen (paro-implantaat casus, TMD casus en pre prothetische set-ups).

Tijdens het eerste seminar leert de cursist hoe je essentiële gegevens moet verzamelen, die nodig zijn om een behandelplan op te stellen op analoge dan wel digitale wijze. Daarnaast leert hij/zij deze gegevens op de juiste wijze te verwerken en te interpreteren. Er wordt een eerste aanzet gemaakt om begrippen als groei, faciale ontwikkeling en de wijze waarop de tanden hierbij een rol spelen op zijn merites te beoordelen. Hij/zij leert welke invloed de positie van tanden op de faciale harmonie kan hebben.

Er wordt een introductie gegeven in de faciale analyse volgens David Sarver en de cephalometrie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Carestream Software Orthotrac (tijdens het eerste jaar inbegrepen in het cursusgeld). De model diagnostiek en analyse wordt ook volledig digitaal uitgevoerd; de software van OrthoCat IQ, Insignia en Spark is gratis en wordt voorafgaand aan de eerste seminardag online geïnstalleerd. Zo kan supervisie door ID gratis, efficiënt en eenvoudig voor de cursist gerealiseerd worden. Vanaf dag één kun je dan al starten met je orthodontische behandeling onder supervisie en maak je gebruik van technieken, die er voor zorgen dat je behandelingen consistent en voorspelbaar zijn.

Er zal uitgebreid worden ingegaan op de reden waarom de verzamelde informatie nodig is om tot een verantwoord behandelplan te komen;

 • Informatie betreffende cephalometrie en gezicht is nodig om de juiste proporties te leren herkennen en om te bepalen waar de grens van een orthodontische ligt.
 • Bepalen van de smile-arc, de lachlijn en welke factoren hierop van invloed zijn.
 • Ervaar het verschil tussen de traditionele orthodontie waar veelal de maxilla wordt aangepast aan de mandibula en de facial driven orthodontie. Stel het bovenfront centaal bij je behandeling; daar gaat het om voor de patient; die super smile!
 • Welke onderverdeling kan globaal gemaakt worden in occlusie?
 • Welke malocclusies zijn te behandelen en waar liggen beperkingen?
 • Is preventie van malocclusie mogelijk?
 • Seminar 1 dag 1
  02-12-2021
  09:00 - 17:00
 • Seminar 1 dag 2
  03-12-2021
  08:30 - 17:00
 • Seminar 1 dag 3
  04-12-2021
  08:00 - 12:00
 • Seminar 1 dag 1
  01-12-2022
  09:00 - 17:00
 • Seminar 1 dag 2
  02-12-2022
  08:30 - 17:00
 • Seminar 1 dag 3
  03-12-2022 - 04-12-2022
  05:00
Details Prijs Aantal:
Enkel Seminar €1.400,00 (EUR)  
Basis Seminars 1 t/m 6 €7.200,00 (EUR)  
Basis Seminar 1 t/m 3(onderdeel van 1/6) €3.600,00 (EUR)  
Basis Seminar 4 t/m 6(onderdeel van 1/6) €3.600,00 (EUR)  

locatie  

Telefoon locatie +31652621907

Locatie website:

Adres
Eschpark 9, Lichtenvoorde, 7131TG, Netherlands

Beschrijving:

Integrated Dentistry bevindt zich in

Tandheelkundig Centrum Verhagen Volledig Mondzorg
Eschpark 9, 7131TG Lichtenvoorde