Het doel van de orthodontische chirurgie is het corrigeren van functionele en esthetische problemen ten gevolge van een onderliggende skeletale afwijking. De orthodontische chirurgie is de beste oplossing wanneer de malocclusie niet door orthodontie alleen kan worden opgelost of wanneer orthodontische behandeling resulteert in een compromis van de harmonie van het gezicht.

De esthetische en functionele doelen voor de jonge en groeiende patiënten moeten gelijk zijn aan die voor de volwassen patiënt. Bij jonge patiënten bestaat daarentegen wel de mogelijkheid groeimodificatie technieken te gebruiken ten einde groei en faciale veranderingen te beïnvloeden. Het is alleen de vraag in hoeverre deze groeimodificatie reëel te noemen is.

Wanneer skeletale veranderingen noodzakelijk zijn bij volwassen patiënten dan moet chirurgische interventie overwogen worden. Orthodontische chirurgie verschilt therapeutisch van groeimodificatie in die zin dat de eerste veel effectiever en efficiënter is in het teweegbrengen van drie dimensionale bewegingen.

Chirurgie kan soms worden voorkomen bij adolescenten door groeimodificatie en vaste apparatuur om op die manier het groeipatroon te beïnvloeden gedurende de rest van de resterende groei.

Deze behandelopties van groeimodificatie zijn beperkt bij volwassenen. Faciale evaluatie, dentofaciale verhoudingen en de tegenwoordig minder belangrijk geachte cephalometrische diagnostische richtlijnen bepalen het behandelplan voor de orthognatische patiënt.

In dit seminar leer je de limieten kennen voor de orthodontische verplaatsingen, maar nog belangrijker…je leert de voordelen van de chirurgie kennen die het gezicht te goede kunnen komen. De belangrijkste skeletale afwijkingen worden onder de loep genomen zoals de skeletale klasse II en klasse III, de verticale over en onderontwikkeling en de verschillende kinplastieken.

Studiebelasting

Per seminar; studiebelasting: 18 contacturen en 4 zelfstudie uren

  • Seminar 8 dag 1
     07-03-2024 - 09-03-2024
     09:00 - 17:00
Details Prijs Aantal:
Enkel Seminar €1.400,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 7 t/m 12 €7.200,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 7 t/m 9 €3.600,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 10 t/m 12 €3.600,00 (EUR)