Inhoud ortho-preventie opleiding;

Deze cursus is bedoeld voor de ervaren tandartsassistent, die haar takenpakket wil uitbreiden met een aantal preventie en curatieve handelingen en daarnaast zich wil bekwamen in de begeleiding en behandeling van orthodontie patiënten in de praktijk.  De patiëntengroep, die door de preventie-assistent kan worden behandeld na het behalen van het certificaat, zal bestaan uit jeugdige patiënten en patiënten met tandvleesproblemen (PPS  categorie 1,2). Daarnaast zal zij vaardigheden aanleren betreffende vaste apparatuur en aligner plaatsing, verzamelen van benodigde gegevens, begeleiding, verwijdering van de apparatuur en de retentiefase.

Een voorbereidend theoretisch deel, bestaande uit de basiskennis parodontale aandoeningen, wordt gevolgd door een deel praktische vaardigheden, oefenen op model en patiënten. Tijdens de cursusdagen op het cursuscentrum worden vooral de praktische vaardigheden geoefend. Patiënten voor de praktijksessies, zowel preventie als orthodontie patiënten worden door het cursuscentrum geselecteerd: eigen patiënten meenemen is hierdoor overbodig.

Van de theorie wordt op dag één een toets afgenomen. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een patiënten behandeling.


Gedurende de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Mondonderzoek weke delen en harde weefsels.
 • PPS score en plak kleurtest.
 • Opstellen preventief behandelplan.
 • Voorlichting en instructie mondhygiëne.
 • Verwijderen van supra-gingivaal tandsteen ultrasoon, scaler H6/H7; scaler S204S.
 • Slijpen van instrumentarium.
 • Polijsten van gebitselementen.
 • Sealen en het appliceren van fluoride.
 • Mondhygiëne instructie en begeleiding van orthodontie patiënten
 • Verzamelen van gegevens nodig voor de orthodontische behandeling zoals intra-orale scans/PVS afdruk, röntgeninfo, in- en extra orale foto’s, administratie rondom aanmelding van de digitale patiënt
 • Plaatsen en verwijderen van vaste apparatuur en van aligners
 • Anatomische kennis
 • Begeleiding tijdens het beugelproces van vaste apparatuur en/of aligner apparatuur
 • Begeleiding van de retentie fase en het uitvoeren van kleine tandtechnische zaken

De preventie-assistent zal haar taken uitvoeren onder verantwoording van de tandarts.

Gedurende het praktijkgedeelte zal er veel aandacht worden besteed aan de professionele houding, – communicatie, ergonomie en praktijkhygiëne.

 • Doelgroep: tandartsassistente met ervaring.
 • Startdatum theorie: na het voldoen van de factuur.
 • Startdatum Praktijkgedeelte: Bij voldoende aanmeldingen.
 • Aantal praktijkdagen: 8 contactdagen, bestaande uit vrijdagmiddag- avond en zaterdag aansluitend
 • Maximumaantal deelnemers: 8
 • Alle data zijn onder voorbehoud en doorgang van cursus is afhankelijk van het aantal cursisten.

Inhoud Volledige Orthodontie Opleiding geïntegreerd in de preventie opleiding;

De orthodontie opleiding is een opleiding waarbij de cursist kennis vergaart over de hedendaagse orthodontie gebruikmakend van twee verschillende technieken namelijk het Custom Designed Selfligating brackets en draden systeem Insignia en de aligner beugel systemen zoals Spark en/of Invisalign. De volledige cursus is opgebouwd uit een algemeen deel (Basisvaardigheden en gegevens verzamelen), het onderdeel straight wire vaste apparatuur (Insignia), aligners behandeling (Spark/Invisalign), de begeleiding van de orthodontie patiënt en de retentiefase in de orthodontie.

Preventie assistent Orthodontie Algemeen Vaste Apparatuur Aligner Apparatuur Ortho patiënt begeleiding Ortho patiënt retentie Totaal Kosten Opleiding
Volledig Ortho-preventie opleiding

 

€ 2500

8 dagen

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 5500

Korting € 1125

Ortho- preventie vaste apparatuur

 

€ 2500

8 dagen

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

  € 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 5000

Korting € 800

Ortho preventie aligner apparatuur € 2500

8 dagen

€ 825

1 ½ dag

  € 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 5000

Korting € 800

Volledige orthodontie opleiding

 

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 3450

Korting € 675

Aligner opleiding

 

 

€ 825

1 ½ dag

  € 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 2800

Korting € 500

Vaste apparatuur opleiding

 

€ 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

  € 825

1 ½ dag

€ 825

1 ½ dag

€ 2800

Korting € 500

Preventie assistent;

 • 8 dagen
 • 4 blokken van 2 dagen op vrijdagmiddag en avond en zaterdag
 • Totaalkosten € 2500

Ortho-preventie assistent (volledig vaste apparatuur en aligners);

 • 15,5 dagen
 • 5 blokken van 2 dagen op vrijdagmiddag en avond en zaterdag
 • 5 blokken van 1 ½ dag op vrijdag en zaterdagmorgen
 • Totaalkosten € 5500 waardoor een korting € 1125 wordt gerealiseerd in vergelijking met het afnemen van de losse modules

Ortho-preventie assistent (volledig vaste apparatuur aandachtsgebied);

 • 14 dagen
 • 4 blokken van 2 dagen op vrijdagmiddag en avond en zaterdag
 • 4 blokken van 1 ½ dag op vrijdag en zaterdagmorgen
 • Totaalkosten € 5000 waardoor een korting € 800 wordt gerealiseerd in vergelijking met het afnemen van de losse modules

Ortho-preventie assistent (aligners aandachtgebied);

 • 14 dagen
 • 4 blokken van 2 dagen op vrijdagmiddag en avond en zaterdag
 • 4 blokken van 1 ½ dag op vrijdag en zaterdagmorgen
 • Totaalkosten € 5000 waardoor een korting € 800 wordt gerealiseerd in vergelijking met het afnemen van de losse modules

Volledige ortho-assistent opleiding (volledig vaste apparatuur en aligners);

 • 7 ½ dagen
 • 5 blokken van 1 ½ dag op vrijdag en zaterdag ochtend
 • Totaalkosten € 3450 waardoor een korting € 675 wordt gerealiseerd in vergelijking met het afnemen van de losse modules

Aligner ortho-assistent opleiding;

 • 6 dagen
 • 4 blokken van 1 ½ dag op vrijdag en zaterdag ochtend
 • Totaalkosten € 2800 waardoor een korting € 500 wordt gerealiseerd in vergelijking met het afnemen van de losse modules

Insignia vaste apparatuur ortho-assistent opleiding;

 • 6 dagen
 • 4 blokken van 1 ½ dag op vrijdag en zaterdag ochtend
 • Totaalkosten € 2800 waardoor een korting € 500 wordt gerealiseerd in vergelijking met het afnemen van de losse modules

Orthodontie modules;

 • 1 ½ dag
 • 1 blok van 1 ½ dag op vrijdag en zaterdag ochtend
 • Totaalkosten € 825 als op zichzelf staande module

Onderdelen Preventie assistent Ortho –  Preventie assistent Ortho assistent Theorie T / Praktijk P
De basis X X X T
Onderzoek en diagnostiek XX XX T/P
Communicatie Voorlichting en instructie XXX XXX X T/P
Praktijk hygiëne Wet Big; WGBO Ergonomie XXXX XXXX XX T/P
Patiënten behandeling PPS 1

–          PPS sondeertechniek

–          Plakkleurtest

–          Opstellen van behandelplan iom tandarts; mondhygiënist

–          Reinigen met ultrasone apparatuur; Scaler H6/H7; S204S

–          Polijsten gebitselementen

XXX XXX T/P
Mondzorg bij de implantaat patiënt XX XX T/P
Mondzorg bij de orthodontie patiënt X XXX X T/P
Voorbereiding orthodontie patiënt

Informatie verzamelen:

–          Gezicht foto’s

–          Röntgen informatie

–          Model informatie ( al dan niet digitaal)

XXX XXX T/P
Plan en routing  doornemen ortho patiënt XXX XXX
Plaatsen Insignia beugel XXX XXX T/P
Plaatsen Aligner beugel XXX XXX T/P
Patiënt instrueren over gebruik en onderhoud apparatuur XXX XXX T/P
Opdrachten en fases van de behandeling op juiste wijze interpreteren en uitvoeren

–          Wanneer en welke draden

–          Functie en mogelijkheden van de elastieken

–          Nut van minimolds, coils, powerchains en TADs

–          Gebruik van Powerarms en attachments

XXX XXX T/P
Verwijderen vaste apparatuur XXX XXX T/P
Verwijderen aligners XXX XXX T/P
Retentie apparatuur plaatsen/uitleggen XXX XXX T/P

Verklaring tekens:

T: Theorie onderdeel komt theoretisch aan bod

P: Praktijk onderdeel wordt praktisch getraind

X: Regelmaat maat waarmee onderdeel aan bod komt tijdens de cursus


Module Ortho 1; Basisvaardigheden en gegevens verzamelen.

Inhoud:

De eerste module van de opleiding orthodontie voor tandartsassistenten behandelt orthodontische basisbegrippen, afwijkingen en behandelmogelijkheden. De cursist neemt kennis van de theorie en praktijk om de informatie te verzamelen, die nodig is om tot een orthodontisch behandelplan te komen.

Leerdoelen:

De cursist leert orthodontische basisbegrippen en vergaart kennis over de relevante anatomie en veel voorkomende afwijkingen in kaakstand, tandstand en gebitsontwikkeling.  De cursist neemt kennis van de indicatie en het tijdstip van behandelen van de verschillende afwijkingen bij de verschillende patiëntengroepen. De cursist kan het behandelplan, dat is opgesteld door de tandarts/orthodontist op heldere en duidelijke wijze uitleggen aan de patiënt.De theorie en biologie van tandverplaatsing wordt uitgelegd voor zover dit relevant is in het begrijpen van de orthodontische behandeling.

De cursist leert informatie verzamelen die nodig is om tot een orthodontisch behandelplan te komen;

 • De cursist leert gezicht- en mondfoto’s maken (intra- en extra oraal).
 • De cursist neemt kennis van de verschillende röntgenfoto’s, de indicaties daarvan en leert opnamefouten herkennen
 • De cursist leert de theorie van en oefent praktisch de intra-orale mondscan met behulp van de Trios scanner of leert de techniek van PVS afdrukken afhankelijk van de eigen praktijksituatie.
 • De cursist leert de basisprincipes van de gezichtsanalyse.
 • De verschillende behandelmethoden worden geïntroduceerd: brackets en draden (Insignia) versus aligners (Spark).

Kennis, eindtermen:

Na het volgen van Module 1 kent de cursist:

 • De orthodontische begrippen, de relevante anatomie en de meest voorkomende afwijkingen.
 • Veel gebruikte behandelmethoden (vaste apparatuur en aligners) en heeft de cursist globaal inzicht in de verschillen en overeenkomsten van aligners en customized straight wire techniek .
 • De theorie en biologie van tandverplaatsing.
 • De methode en vereisten om zelfstandig een orthodontische intake uit te kunnen voeren (lichtfoto’s, gebitsscans of afdrukken en röntgeninformatie)

De module wordt afgesloten met een theoretische toets en het praktisch uitvoeren van een orthodontische intake (gebitsscan of afdruk en lichtfoto’s).


Module Ortho 2: behandeling met Insignia customized vaste apparatuur.

Inhoud:

Deze module behandelt de orthodontische straight-wire behandeling met een Insignia Beugel. De verschillende fases van een orthodontisch behandeling met vaste Insignia apparatuur wordt uitgelegd, geoefend of gedemonstreerd. Aan de orde komen: de plaatsing van de apparatuur, de toepassing van verschillende draden, elastieken en andere tools.

Leerdoelen

In deze module leert de cursist het plaatsen van Insignia apparatuur, gebruik makend van de jigs. De cursist neemt kennis van;

 • Uploaden en verwerken gegevens en records naar de omgeving van Insignia tot aan plaatsing
 • De eigenschappen van de brackets
 • De verschillende soorten orthodontische draden
 • Het nut en de juiste toepassing van wire-stops
 • De toepassing van bite-turbo’s
 • De verschillende soorten coils
 • De verschillende soorten elastieken
 • Het opstarten van de patiënt in Orthoscreening

Kennis, eindtermen

Aan het eind van deze module heeft de cursist kennisgenomen van:

 • De eigenschappen van zelfligerende customized Insignia brackets en de verschillen met conventionele brackets
 • De eigenschappen van verschillende orthodontische draden.
 • Het doel en gebruik van wirestops, bite turbo’s en de verschillende soorten coils.
 • Het gebruik van intra- en intermaxillaire elastieken.

De cursist is in staat om:

 • Een Insignia beugel te plaatsen en heeft de fantoom oefeningen afgerond.
 • De orthodontische draden te plaatsen, stops aan te brengen, turbo bites, coils en elastieken toe te passen.
 • De patiënt te instrueren bij het gebruik van elastieken, de mondhygiëne bij vaste apparatuur en de omgang met de brackets en draden.

Module Ortho 3; behandeling met Aligners (Spark of Invisalign)

Deze module behandelt de orthodontische Aligner therapie gebruikmakend van de Spark of Invisalign aligners.  Na het afronden van dit onderdeel, is de ortho-aligner assistent in staat de behandelaar te assisteren in bijna alle facetten van aligner behandelingen.

Leerdoelen:

In deze module leert de cursist het plaatsen van Aligner apparatuur, gebruik makend van de templates. De cursist neemt kennis van;

 • Uploaden en verwerken gegevens en records naar de omgeving van Spark/ Invisalign tot aan de plaatsing.
 • Theorie van de mechanica achter het aligner systeem.
 • Reden en noodzaak van attachment waarbij globale uitleg van de belangrijkste attachments (vorm en functie) wordt gegeven.
 • De extra’s die er ook bij de Aligner behandeling noodzakelijk zijn, zoals Powerarm, Elastieken, TADs(mini-implantaten)
 • Materiaal en werking van aligners (krachten, velocity)
 • Het opstarten van de patiënt in Dental Monitoring waarbij de cursist uitleg kan geven over het gebruik van de Scanbox aan de patiënt

Kennis, eindtermen

Aan het eind van deze module heeft de cursist kennisgenomen van:

 • De eigenschappen van de verschillende aligner Systemen
 • Het doel en gebruik van bite ramps, bite turbo’s, het gebruik van TADs en powerarms
 • Het gebruik van intra- en intermaxillaire elastieken.

De cursist is in staat om:

 • Een Spark/Invisalign beugel te plaatsen en heeft de fantoom oefeningen afgerond.
 • Uitleg te geven over het gebruik van Aligners en het gebruik van elastieken.
 • De attachments restloos te verwijderen en retentieapparatuur te plaatsen.
 • De patiënt te instrueren over de mondhygiëne bij Aligner apparatuur.

Module Ortho 4; begeleiding van de orthodontie patiënt met Insignia en/of met Aligners (Spark of Invisalign)

In deze module wordt de rol van de assistente tijdens de voortgang van de behandeling getraind. Wanneer iemand ingestroomd is in de Aligner modules dan volgt die cursist ook de vervolgmodule over op  Aligner therapie. Stroom je in bij Insignia dan volgt de cursist automatisch het vervolgprogramma van de Insignia beugels. Na het afronden van dit onderdeel, is de assistent in staat de behandelaar te assisteren en zelfstandig delen van de Aligner dan wel de Insignia behandeling uit te voeren.

Leerdoelen Aligner:

In deze module leert de cursist de patiënt met Aligner apparatuur te begeleiden. De cursist neemt kennis van;

 • Bewaken van de mondgezondheid, geven van aanvullende instructies en begeleiden van de patient hierin
 • Recall Systemen binnen de aligner therapie
 • Toepassen van tussentijdse correcties wanneer een behandeling stagneert
 • Documenteren van de voortgang van de behandeling
 • Controleren van de voortgang van de behandeling
 • Bewaken van de ruimte voor elementen om te kunnen bewegen
 • Bewaken van de planning voor interpoximale reductie en het assisteren hierbij
 • Herplaatsen van attachments en utilities bij verlies of slijtage daarvan
 • Planning en uitvoering van alle handelingen rondom de refinement en de finishing van een casus
 • Verwerken van alle communicatie in de daarvoor geëigende software
 • Globale kennis verwerven van het softwarepakket Dental Monitoring
 • Verwerken en uploaden van de records naar de betreffende aligner/monitoring systemen als Spark, Invisalign, Dental Monitoring
 • Uitvoeren van virtuele controles in Dental Monitoring, het opzetten van de database en het inrichten van de protocollen

Kennis, eindtermen Aligner

Aan het eind van deze module heeft de cursist kennisgenomen van:

 • De software die nodig is om de aligner behandeling optimaal te documenteren en te begeleiden
 • De planning en begeleiding van de verschillende stappen in het aligner proces

De cursist is in staat om:

 • Een patiënt, na plaatsing van de aligner apparatuur, te begeleiden en op indicatie attachments aan te brengen of te vervangen
 • De voortgang van de aligner behandeling te bewaken
 • Aanpassingen uit te kunnen voeren om tanden die niet correct volgen weer op te nemen in de aligners

Leerdoelen Insignia:

In deze module leert de cursist de patiënt met Insignia apparatuur te begeleiden. De cursist neemt kennis van;

 • Bewaken van de mondgezondheid, geven van aanvullende instructies en begeleiden van de patient hierin
 • De verschillende stadia binnen de Insignia therapie
 • De verschillende draden, de toepassingen en bijbehorende elastieken
 • Toepassen van tussentijdse correcties wanneer een behandeling stagneert
 • Documenteren van de voortgang van de behandeling
 • Controleren van de voortgang van de behandeling
 • Bewaken van de planning voor interpoximale reductie en het assisteren hierbij
 • Herplaatsen van brackets en utilities bij verlies of slijtage daarvan
 • Verwerken van alle communicatie in de daarvoor geëigende software
 • Globale kennis verwerven van de softwarepakketten Braces Academy en Orthoscreening
 • De mogelijkheden van Braces Academy in de communicatie naar patiënt en/ of de ouders
 • Uitvoeren van virtuele controles in Orthoscreening, het opzetten van de templates en het indien nodig opstellen van een rapport.

Kennis, eindtermen Insignia

Aan het eind van deze module heeft de cursist kennisgenomen van:

 • De software die nodig is om de Insignia behandeling optimaal te documenteren en te begeleiden
 • De planning en begeleiding van de verschillende stappen in het Insignia proces en kan de cursist de dradenwisselingen uitvoeren

De cursist is in staat om:

 • Een patiënt, na plaatsing van de Insignia apparatuur, te begeleiden en op indicatie brackets, button en cleats aan te brengen of te vervangen
 • De voortgang van de Insignia behandeling te bewaken
 • Draden wisseling uit te kunnen voeren

Module Ortho 5: retentie van de resultaten na orthodontische behandeling met Insignia of Aligner behandeling.

Inhoud:

Deze module behandelt het verwijderen van de apparatuur en de retentiefase na een actieve orthodontische behandeling. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende soorten retentie apparatuur en de indicatie van elk. Tevens worden de mogelijkheden besproken om kleine correcties, die nog nodig zijn aan het einde van de actieve behandeling, uit te voeren door gebruik te maken van daartoe geëigende software.

Leerdoelen

In deze module leert de cursist de Insignia en/of Aligner apparatuur te verwijderen en de retentiefase op te starten. De cursist leert;

 • De apparatuur te verwijderen, de elementen te polijsten en te fluorideren
 • Tips en tricks rondom de verwijdering van de apparatuur
 • Een vaste beugel of aligner beugel te verwijderen en retentieapparatuur te plaatsen.
 • Retentie apparatuur te plaatsen en te beoordelen op de pasvorm
 • De patiënt te instrueren omtrent het gebruik van de retentie apparatuur
 • De retentieprotocollen juist te interpreteren en toe te passen
 • Clear overlays te produceren en te ontwerpen
 • Aligners te ontwerpen voor kleine correcties

Kennis, eindtermen

Aan het eind van deze module heeft de cursist kennisgenomen van:

 • De verschillende retentie methodes
 • De retentie protocollen
 • De soft- en hardware om inhouse aligners en clear overlays te produceren

De cursist is in staat om:

 • Apparatuur na orthodontische behandeling te verwijderen
 • Retentie apparatuur te plaatsen en instructie hierover te geven
 • Zelfstandig clear overlays en inhouse aligners te produceren

Docenten;

Silvia van Hagen, mondhygiënist

Jakko Kolkert, tandarts orthodontie

Madelein Muis, ortho-preventie assistent

Lenneke Verhagen, tandarts orthodontie

Leon Verhagen, gnatholoog, implantoloog, master laser dentistry, tandarts orthodontie

Maja Vujovic, ortho-preventie assistent

Bert Zautsen, tandarts voor orthodontie

Silvana Zidi, ortho-preventie assistent

 

Cursus coördinator

Talitha Niemeijer, ortho-preventie assistent


Cursusdata;

16 en 17 april ortho module 1 Vrijdag 9;00-17;00 uur en zaterdag 8;00-12.30 uur
7 en 8 mei ortho module 3 Vrijdag 9;00-17;00 uur en zaterdag 8;00-12.30 uur
28 en 29 mei ortho module 2 Vrijdag 9;00-17;00 uur en zaterdag 8;00-12.30 uur
11 en 12 juni preventie blok 1 Vrijdagmiddag 13.30-20.30 uur en zaterdag 8;00-15;30 uur
25 en 26 juni ortho module 4 Vrijdag 9;00-17;00 uur en zaterdag 8;00-12.30 uur
3 en 4 september ortho module 5 Vrijdag 9;00-17;00 uur en zaterdag 8;00-12.30 uur
1 en 2 oktober preventie blok 2 Vrijdagmiddag 13.30-20.30 uur en zaterdag 8;00-15;30 uur
5 en 6 november preventie blok 3 Vrijdagmiddag 13.30-20.30 uur en zaterdag 8;00-15;30 uur
3 en 4 december preventie blok 4 Vrijdagmiddag 13.30-20.30 uur en zaterdag 8;00-15;30 uur
 • Preventieassistent / Ortho-preventieassistent; volledig geïntegreerde opleiding
  11-06-2021
  13:00 - 20:30
 • Preventieassistent / Ortho-preventieassistent; aligner/preventie
  16-04-2020 - 16-04-2021
  13:00 - 20:30
 • Preventieassistent / Ortho-preventieassistent; insignia/preventie
  16-04-2021
  13:10 - 20:30
Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.

locatie  

Adres
Polstraat 36, Aalten, Gelderland, 7121DL, Netherlands

Beschrijving:

De cursussen voor ortho-assistentes kunnen worden gegeven op de locatie Aalten wanneer de cursus parallel loopt aan de cursus seminar reeks Integrated Orthodontics voor tandartsen en orthodontisten