Accreditatie QUAT

Alle opleidingen en cursussen van Integrated Dentistry zijn geaccrediteerd door het Qualiteit Accreditatie-Instituut Tandheelkunde (QuAT / Q-Keurmerk).

Het Q-Keurmerk is HET accreditatie orgaan voor alle tandheelkundige bij- en nascholing die bijdraagt aan de kwaliteitsverhoging van de uitoefening van het tandheelkundig beroep in de meest ruime zin van het woord. Het Q-Keurmerk biedt garantie voor kwaliteit van de cursussen.

Q-Keurmerk is zelf als organisatie getoetst in maart 2010. Het Q-Keurmerk heeft hiervoor door TNO een audit laten uitvoeren volgens het INK toetsingsmodel.


Alle met het Q-Keurmerk geaccrediteerde cursussen zijn door het KwaliteitsRegister Tandartsen en het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten opgenomen. Hierdoor ontvangt u voor alle bij Integrated Dentistry gevolgde cursussen Q-Keurmerk geaccrediteerde punten (KRT – Q punten).

Voor tandartsen ingeschreven bij het KRT geldt dat minimaal 50% van de bij- en nascholing bij geaccrediteerde, wat het Q-Keurmerk aangeeft, cursussen gevolgd moet worden en/of intercollegiaal overleg. In 5 jaar moet minimaal 120 uur bij- en nascholing gevolgd worden, waarvan minimaal 60 uur geaccrediteerd (zoals Q-Keurmerk) moet zijn.


Registratie Centrum voor Post Initieel Onderwijs

Daarnaast is Integrated Dentistry door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland geregistreerd in het Centraal Register. Dat betekent onder ander dat alle cursussen van Integrated Dentistry vrijgesteld zijn van BTW.