Kwaliteitsregister tandartsen en register preventie assistente

Alle opleidingen en cursussen van Integrated Dentistry zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van tandartsen en in het register preventie assistente

Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en de Nederlandse Antillen. Dit doen we door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een KRT-registratie.


Het Register Preventieassistenten is hét onafhankelijke, openbare certificatenregister van preventieassistenten in Nederland.

In een samenleving die oproept tot meer transparantie is het ook voor tandartspraktijken steeds belangrijker om de deskundigheid en professionaliteit van hun medewerkers expliciet aan te kunnen tonen.

Daarom is op 17 juni 2013 de Stichting Register Preventieassistenten opgericht. Doel van deze onafhankelijke stichting is het inzichtelijk maken van de deskundigheid van de preventieassistenten, het stimuleren van deskundigheidsbevordering bij preventieassistenten en het borgen van het kwaliteitsniveau van de cursus Preventieassistent.

In 2020 heeft het stichtingsbestuur een visie voor de toekomst opgesteld.


Registratie Centrum voor Post Initieel Onderwijs

Daarnaast is Integrated Dentistry door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland geregistreerd in het Centraal Register. Dat betekent onder ander dat alle cursussen van Integrated Dentistry vrijgesteld zijn van BTW.