In het laatste seminar worden de onderwerpen uit de vorige seminars geïntegreerd. In dit seminar vindt tevens een toetsing plaats, waarbij de cursist ook een casus presenteert.

De presentatie vereisten vertegenwoordigen de verworven kennis en bevatten:

 • Start, voortgang en eventueel eindgegevens.
 • Deze gegevens bevatten ( virtuele) studiemodellen, set-up. Orthopantomogram en laterale schedelopname of CBCT-scan.
 • Volledige faciale analyse volgens Sarver(orthocat).
 • Intra-, en extra orale opnamen.
 • Geschreven behandelplan met behandelopties-, risico’s en alternatieven.
 • Bracketkeuze en torque keuze.
 • Draad keuze en volgorde.
 • Mechanica
 • Maandelijks verslag van de behandeling.
 • Als de casus is afgerond superpositie van begin/eindgegevens.
 • Een kritische evaluatie van de casus.

Geavanceerde diagnose en behandelopties worden besproken met speciale aandacht voor de preprothetische set-up. De geïntegreerde aanpak van tandheelkundige problemen gebruik makend van de orthodontie komt hier volledig tot zijn recht. De speciale behandeldoelen worden gedefinieerd die van toepassing zijn op de volwassen patient.

De diagnostische criteria die van specifiek belang zijn om de volwassen problematiek in kaart te brengen worden gepresenteerd. Het belang van de integratie van alle tandheelkundige deelgebieden wordt duidelijk, met daarbij de speciale rol die de algemeen practicus als architect hierin vertegenwoordigt. Natuurlijk schenken we aandacht aan de wijze waarop de cursist in de toekomst bij zijn orthodontisch handelen de evidence based weg weet te bewandelen en waar hij/zij relevante informatie kan vinden.

Tot slot bespreken we de coöperatie van de patiënt. Het is bekend dat slechts 10% van de casussen een optimale coöperatie laat zien en 50% een matige tot slechte coöperatie. Behandelmogelijkheden voor de matig coöperatieve patiënt worden besproken.

Studiebelasting

Per seminar; studiebelasting: 18 contacturen en 4 zelfstudie uren

 • Seminar 12 dag 1
   31-10-2024
   09:00 - 17:00
 • Seminar 12 dag 2
   01-11-2024
   08:30 - 17:00
 • Seminar 12 dag 3
   02-11-2024
   08:00 - 13:00
 • Seminar 12 dag 1
   16-11-2023
   09:00 - 17:00
 • Seminar 12 dag 2
   17-11-2023
   08:30 - 17:00
 • Seminar 12 dag 3
   18-11-2023
   08:00 - 12:00
Details Prijs Aantal:
Enkel Seminar €1.400,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 7 t/m 12 €7.200,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 7 t/m 9 €3.600,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 10 t/m 12 €3.600,00 (EUR)