Volwassen patiënten hebben vaak dentale en parodontale problemen die we niet zien bij de adolescente en jeugdige populatie. Denk hierbij aan ontbrekende elementen, botverlies, pocketvorming, TMD problematiek en uitgegroeide skeletale dysplasie. Er worden parodontaal statistisch significante verschillen aangetroffen bij bijvoorbeeld kruisbeet, extreme overjet en ruimtegebrek.

Orthodontische behandeling kan bijdragen aan een goede parodontale gezondheid. Niet alleen slechte mondhygiëne, ruimtegebrek en parodontitis zijn aan elkaar gerelateerd. In het seminar wordt uitgebreid ingegaan op de parodontaal gecompromitteerde patient, waarbij migratie van tanden, extrusie, uitwaaieren van het front, en infrabony pockets kunnen profiteren van een juiste orthodontische behandeling die lokale oorzakelijke factoren aanpakt.

Bot kan worden gecreëerd door geleide weefsel generatie maar ook dor orthodontische weefsel generatie in de vorm van bijvoorbeeld geforceerde eruptie. Verschillende behandelopties zullen worden gepresenteerd waarbij de cursist nooit orthodontie als behandeloptie zou hebben overwogen.

Een groeiend aantal volwassen patiënt kiest voor een orthodontische behandeling maar wil die in een zo kort mogelijke tijd afgerond hebben. Om hieraan tegemoet te komen zijn chirurgische technieken ontwikkeld die tandverplaatsing versnellen. We zullen in het seminar stilstaan bij de verschillende technieken die ons dit doel helpen bereiken. We geven de indicaties voor de minimaal invasieve techniek volgens Dibart en de oorspronkelijke techniek van de gebroeders Wilcko. De micro incisies, wel of niet toepassen van fap operaties, het gebruik van de piezo elektrische incisies, het tunnelen en gebruik van botvervangende middelen zullen besproken worden en aan de hand van video en beeld materiaal worden gedemonstreerd.

Met deze nieuwe technieken in combinatie met een juiste behandelplanning kan een versnelde en stabielere orthodontische eindsituatie worden verkregen. Een ingrijpende orthognatische correctie kan soms worden voorkomen.

Het doel van de TAD bestaat erin om de clinicus alternatieven te bieden voor orthodontische behandelingen zonder ongewenste reciproke bewegingen van elementen. Het geeft de clinicus een betere controle voor de orthodontische verankering. Ze kan de behandeltijd mogelijk verkorten door het uitschakelen van ongewenste actie-reactie verschijnselen. Daarnaast  verschaft de TAD de clinicus mogelijkheden orthognatische chirurgie te vermijden.

TAD ofwel micro-implantaten bieden een absolute verankering waardoor effectiviteit en efficiëntie kan toenemen bij verschillende afwijkingen. Men kan daarbij denken aan schaarbeet, protractie van posteriore elementen, distaliseren van elementen, middenlijncorrectie en de correctie van “occlusal canting”.

TAD is een krachtig wapen dat ingezet kan worden bij allerlei verankeringsproblematiek. In het seminar komen zaken als plaatsingstechniek, implantaateigenschappen en plaatsbepaling aan de orde. De  guidelines voor lengte, diameter en locaties worden gepresenteerd.

Studiebelasting

Per seminar; studiebelasting: 18 contacturen en 4 zelfstudie uren

 • Seminar 10 dag 1
  04-05-2023
  09:00 - 17:00
 • Seminar 10 dag 2
  05-05-2023
  08:30 - 17:00
 • Seminar 10 dag 3
  06-05-2023
  08:00 - 12:00
Details Prijs Aantal:
Enkel Seminar €1.400,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 7 t/m 12 €7.200,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 7 t/m 9 €3.600,00 (EUR)  
Ortho Advanced Seminars 10 t/m 12 €3.600,00 (EUR)  

locatie  

Telefoon locatie +31652621907

Locatie website:

Adres
Eschpark 9, Lichtenvoorde, 7131TG, Netherlands

Beschrijving:

Integrated Dentistry bevindt zich in

Tandheelkundig Centrum Verhagen Volledig Mondzorg
Eschpark 9, 7131TG Lichtenvoorde